dnes je 5.7.2020

Input:

Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

26.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.94 Informácia k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Ing. Ivana Glazelová

Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo na svojej webovej stránke „Informáciu k zákonu č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. – ďalšie mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov a k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou.”

Táto informácia sa týka ďalších mimoriadnych opatrení v oblasti dane z príjmov, rozsahu a osobitných podmienok ich uplatnenia, ktoré sú uvedené v siedmej hlave druhej časti zákona č. 67/2020 Z. z.a v nariadení vlády SR č. 104/2020 Z. z.

Postup podľa nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z.

V súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. daňovník, ktorý nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z., do lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. platí preddavky na DPPO vypočítané podľa daňového priznania k DPPO podaného v období od 1. 1. 2020 do skončenia obdobia pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., ak sú splnené tieto podmienky:

a) posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO uplynie počas obdobia pandémie a

b) výška preddavku na DPPO vypočítaná podľa takto podaného daňového priznania k DPPO je nižšia ako výška preddavku na DPPO vypočítaná na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím.


Príklad: Daňovník podal dňa 27. 3. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až marec 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019? Daňovník počnúc mesiacom apríl 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €.


Príklad: Daňovník podal dňa 28. 4. 2020 daňové priznanie k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, z ktorého mu vyplynula povinnosť platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 €. Na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní k DPPO za zdaňovacie obdobie 2018 daňovník platil za mesiace január až apríl 2020 mesačné preddavky na DPPO vo výške 2 000 €. V akej výške bude platiť preddavky na DPPO po podaní daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019? Daňovník počnúc mesiacom máj 2020 bude v súlade s § 1 nariadenia vlády SR č. 104/2020 Z. z. platiť mesačné preddavky na DPPO vo výške 1 500 € za predpokladu, že nepodá vyhlásenie o poklese tržieb podľa § 24a zákona č. 67/2020 Z. z.

Ak by daňovníkovi z podaného daňového priznania k DPPO počas obdobia pandémie vyplynulo platenie preddavkov na DPPO vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie 2019, daňovník bude platiť preddavky na DPPO naďalej z daňového priznania k DPPO za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím, tzn. z daňovej povinnosti uvedenej v