dnes je 5.7.2020

Input:

Nové mimoriadne opatrenie - finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

25.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.93 Nové mimoriadne opatrenie – finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov

Ing. Peter Horniaček

V rámci prijímania mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti prichádza vláda SR s novým opatrením, ktoré je súčasťou novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”). Opatrenia doteraz obsiahnuté v zákone sa rozširujú v § 25a o finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých podnikov, stredných podnikov alebo veľkých podnikov. Novelu zákona, ktorou sa toto nové opatrenie zavádza, schválila NR SR na svojom rokovaní 13. mája 2020.

Finančná pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov sa bude poskytovať vo forme:

  • záruky za úver poskytnutý bankou,

  • odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou.

Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú:

  • Exportno-importná banka Slovenskej republiky a

  • fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s.

Finančnými sprostredkovateľmi budú banky a pobočky zahraničných bánk.

Prijímateľmi tejto finančnej pomoci budú môcť byť všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky alebo veľké podniky (ďalej len „podnik”), s výnimkou podniku na sprostredkovanie zamestnania alebo agentúry dočasného zamestnávania a s výnimkou podniku, voči ktorému eviduje Sociálna poisťovňa alebo zdravotné poisťovne pohľadávky po splatnosti viac ako 90 dní.

Finančná pomoc sa bude môcť poskytovať