Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov - spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1.1.2020

25.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35 Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov – spresnenie úpravy základu dane v oblasti pohľadávok a záväzkov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je spresnenie pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky a pri tvorbe daňovo uznanej opravnej položky k nepremlčaným a do základu dane zahrnutým pohľadávkam.

Pri úprave základu dane o nezaplatené záväzky sa spresňuje, že za úhradu záväzku sa nepovažuje nahradenie pôvodného záväzku novým zmenkovým záväzkom. V prípade tzv. novácie záväzku podľa § 570 až § 574 OZ (Občianskeho zákonníka), kedy dochádza aj k zmene výšky záväzku sa o rozdiel medzi pôvodnou výškou záväzku a novou výškou záväzku môže znížiť základ dane, avšak súčasne musí byť splnená podmienka podľa § 17 ods. 27 ZDP (zákona o dani z príjmov) na novú výšku záväzku, nakoľko splatnosť pôvodného záväzku sa novým záväzkom na daňové účely nemení.

Pri tvorbe daňovo uznanej opravnej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: