dnes je 31.5.2020

Input:

Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov - zvýšenie hranice pre platenie preddavkov od 1.1.2020

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.37 Pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov – zvýšenie hranice pre platenie preddavkov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Významnou zmenou, ktorou predkladateľ návrhu zákona reaguje na požiadavky podnikateľskej verejnosti, sú zmeny v platení preddavkov na daň u podnikateľov.

Navrhuje sa zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň z úrovne 2 500 € až na 5 000 €, pričom toto opatrenie by sa vzťahovalo na všetkých daňovníkov.

Súčasne sa u FO výrazným spôsobom zjednodušuje výpočet poslednej známej daňovej povinnosti, od ktorej závisí povinnosť platenia preddavkov, pričom táto sa bude počítať výlučne zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej