dnes je 9.12.2023

Input:

Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2022

25.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.314 Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2022

Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

Účtovanie na účtoch časového rozlíšenia súvisí s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve. Náklady a výnosy sa účtujú v tom účtovnom období v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady, inkasa alebo na deň ich vyrovnania iným spôsobom, t. j. bez ohľadu na pohyb peňažných prostriedkov.

Na účte 381 - Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5**, napríklad nájomné platené vopred a predplatné. Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období s ktorým časovo rozlíšené náklady súvisia.

Na účte 382 - Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu.

Na účte 383 -