dnes je 25.9.2023

Input:

Účtovanie dotácií v roku 2023, účtovný a daňový pohľad

8.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 9 minút

1.487 Účtovanie dotácií v roku 2023, účtovný a daňový pohľad

Ing. Zuzana Chochulová

Aké dotácie môže spoločnosť prijať? Ako sa o týchto dotáciách účtuje? Na aké činnosti sa dotácia poskytuje? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Daňový pohľad na dotácie v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

Dotácie môže účtovná jednotka prijať:

  • zo štátneho rozpočtu,

  • z európskych spoločenstiev,a

  • iných zdrojov.

Príjmy z prijatých dotácií sú zdaniteľným príjmom, v súlade so spôsobom ich účtovania. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznaným výdavkami.

Dotácie sa členia podľa účelu použitia na:

  • investičné dotácie – ktoré sa poskytujú za účelom rozvoja podnikateľskej činnosti – t. j. obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

  • neinvestičné dotácie – na hospodársku činnosť, poskytujú sa na krytie bežných prevádzkových nákladov.

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003