dnes je 19.7.2024

Input:

Účtovanie manka a škody v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

14.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 5 minút

1.488 Účtovanie manka a škody v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Aké manká alebo škody môžu vzniknúť? Ako sa o týchto mankách a škodách účtuje? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie manka a škody v roku 2023

Škodou na majetku sa rozumie:

  • neodstrániteľné poškodenie,

  • zničenie,

  • odcudzenie alebo

  • strata majetku.

Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Na ťarchu účtu 549 – Manká a škody sa účtujú:

  • manká a škody na dlhodobom majetku,

  • manko a škoda na nakúpených zásobách,

  • manko a škoda na zásobách vlastnej výroby.

Ak sa rozhodne účtovná jednotka o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a na účte 042 – Obstaranie