dnes je 19.7.2024

Input:

Účtovanie prijatého daru v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

23.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 3 minúty

1.503 Účtovanie prijatého daru v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Aké dary môže spoločnosť prijať? Ako sa o týchto daroch účtuje? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie prijatého daru v účtovníctve právnickej osoby v roku 2023

Majetok, ktorý bol nadobudnutý darovaním, sa oceňuje reálnou hodnotou. Výnimku tvoria peňažné prostriedky, ceniny a pohľadávky, ktoré sa oceňujú menovitými hodnotami.

Všeobecne sa hodnota darovaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob účtuje:

  • na ťarchu príslušného majetkového účtu dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného majetku alebo zásob,

  • v prospech účtu 648- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne darom, sa účtuje:

  • na ťarchu účtu účtovnej skupiny 04*- Obstaranie dlhodobého majetku,

  • so súvzťažným