dnes je 12.8.2020

Input:

Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1 Úvod do problematiky účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zákon o účtovníctve s platnosťou od 1. 1. 2014 zaviedol novú kategóriu účtovných jednotiek, tzv. mikro účtovné jednotky, ktoré dostali možnosť zostavovať zjednodušenú účtovnú závierku. V zmysle § 2 ods. 6zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa za mikro účtovnú jednotku považuje tá obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba – podnikateľ alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba, účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, a pozemkové spoločenstvo, ak:

  • spĺňa aspoň dve z týchto podmienok: