dnes je 31.5.2020

Input:

Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

18.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.40 Základné číselné údaje súvisiace s podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019

Ing. Ivana Glazelová

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 je 31. marec 2020.

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 eura.

Sadzba dane z príjmov je:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 36 256,38 eura vrátane,

  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 36 256,38 eura,

  • 19 % pri dani vyberanej zrážkou,

  • 19 % z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku,

  • 5 % osobitná sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sú zdaňované naviac aj osobitnou sadzbou (príjmy prezidenta SR, poslanca NR SR, člena vlády SR, predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR), ktorým tieto príjmy plynú podľa zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov.

Suma platného životného minima k 1. 1. 2019 je 205,07 eura.

Suma minimálnej mzdy od 1. 1. 2019 je 520 eur mesačne.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ročne je:

  • 3 937,35 eura, ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 507 eur,

  • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 eur, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta