dnes je 6.10.2022

Input:

Zákon o účtovníctve z pohľadu fyzickej osoby - podnikateľa od 1.1.2022

31.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.297 Zákon o účtovníctve z pohľadu fyzickej osoby - podnikateľa od 1.1.2022

Ing. Dušan Preisinger

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 456/2021 Z. z. s účinnosťou od. 1.1.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve sú uplatnené zmeny, ktoré súvisia s definovaním účtovných jednotiek, medzi ktoré patria aj fyzické osoby – podnikatelia. Na základe tohto zákona sa rozšíril okruh subjektov (fyzických osôb), ktoré nie sú účtovnými jednotkami,na ktoré sa zákon o účtovníctve vzťahuje.

Za účtovnú jednotku, ktorá je považovaná za fyzickú osobu, sa v zmysle § 1 zákona o účtovníctve platného od 1. 1. 2022 považuje podnikateľský subjekt, ktorý ako fyzická osoba realizuje podnikateľské aktivity, alebo realizuje inú samostatne zárobkovú činnosť v prípade, ak preukazuje výdavky, ktoré boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov