dnes je 28.11.2022

Zmena účtovného obdobiaGarancia

25.11.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Analytická evidencia k účtom nerozdeleného zisku a neuhradenej straty minulých rokovGarancia

22.11.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022 a od 1.9.2022ZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:19

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2023 a 1.1.2024ZáznamGarancia

31.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:46:01

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Správne ukončenie účtovného rokaGarancia

28.10.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Rezervy, kurzové rozdiely a opravné položky ako súčasť uzávierkových účtovných prípadovGarancia

27.10.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Účtovanie časového rozlíšenia v roku 2022Garancia

25.10.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Schválené zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre fyzické osoby, účinné od 1. 1. 2023Garancia

21.10.2022, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Prehľad najdôležitejších zmien v účtovníctve v roku 2022Garancia

20.10.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Opravy chýb v účtovníctve a ich vplyv na základ dane z príjmovGarancia

20.10.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Ako sa vyhnúť daňovej exekúciiGarancia

17.10.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Daňové zvýhodnenia poskytnuté mikrodaňovníkovi v roku 2022ZáznamGarancia

17.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:53

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v DPH v roku 2022 a 2023ZáznamGarancia

14.10.2022, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:04

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zaokrúhľovanie cien s účinnosťou od 1.7.2022ZáznamGarancia

11.10.2022, JUDr. Toško Beran, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:15

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Špecifické účtovné prípady a ich účtovanie v neziskových organizáciách, príprava účtovnej uzávierky a závierky 2022 a očakávané zmeny v roku 2023ZáznamGarancia

11.10.2022, Ing. Štefan Fabián, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:39:06

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Overenie vecnej a formálnej správnosti účtovníctvaGarancia

10.10.2022, Ing. Zuzana Kubaščíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zdaňovanie investícií a ich výnosov v roku 2022ZáznamGarancia

10.10.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:51

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Finančná správa - často kladené otázkyGarancia

26.9.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Elektronická archivácia dokumentov z pohľadu zákona o účtovníctve v roku 2022ZáznamGarancia

22.9.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:02:49

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Prehľad zmien v zákone o dani z príjmov účinných od roku 2022ZáznamGarancia

12.9.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:02

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zákon o účtovníctve z pohľadu fyzickej osoby - podnikateľa od 1.1.2022Garancia

31.8.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia k účtovaniu rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania ceny platenej v hotovosti od 1.7.2022Garancia

8.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov - nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancoviGarancia

6.6.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Informácia o zvýšení sumy stravného pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách od 1.5.2022Garancia

23.5.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Superodpočet výdavkov na investície v roku 2022ZáznamGarancia

23.5.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:12

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Novela zákona o finančnej kontrole a auditeZáznamGarancia

20.5.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:05:32

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny vo výpočte preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2022Garancia

26.4.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Účtovná závierka pre podnikateľov za rok 2021- náklady a výnosyZáznamGarancia

13.4.2022, Ing. Roman Juráš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:52

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Postupy účtovania nevyfakturovaných dodávokGarancia

4.4.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Pravidlá registra účtovných závierok platné od 1.1.2022Garancia

31.3.2022, Ing. Dušan Preisinger, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Transformácia dokumentov z hľadiska preukázateľnosti od 1.1.2022Garancia

31.3.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium

Zmeny v platení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby v roku 2022Garancia

30.3.2022, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre predplatiteľov: Účtovná závierka Premium
Účtovná závierka Premium