dnes je 19.10.2021

Input:

Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2020

10.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva môžu vo všeobecnosti zostaviť tri druhy účtovných závierok, a síce riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku. To, ktorú účtovnú závierku musí v danom okamihu účtovná jednotka zostaviť, definuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 17 ods. 6 ZoÚ, ktorý hovorí, že účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 cit. zákona, pričom ak ich uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, potom zostavuje riadnu účtovnú závierku. Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy v iný deň ako v posledný deň účtovného obdobia, potom je povinná zostaviť mimoriadnu účtovnú