dnes je 19.7.2024

Input:

Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 4 minúty

4.4 Charakteristika účtovnej závierky a jej zostavenie za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva môžu vo všeobecnosti zostaviť tri druhy účtovných závierok, a síce riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku alebo priebežnú účtovnú závierku. To, ktorú účtovnú závierku musí v danom okamihu účtovná jednotka zostaviť, definuje zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 17 ods. 6 ZoÚ, ktorý hovorí, že účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 cit. zákona, pričom ak ich uzavrie k poslednému dňu účtovného obdobia, potom zostavuje riadnu účtovnú závierku. Ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy v iný deň ako v posledný deň účtovného obdobia, potom je povinná zostaviť