dnes je 19.7.2024

Input:

Informácia o vydaní opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov

30.6.2023, Zdroj: Finančné riaditeľstvo SRČas čítania: 2 minúty

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 14. júna 2023 č. MF/006455/2023-74 o správe s informáciami o dani z príjmov (ďalej len „opatrenie“) nadobúda účinnosť 22. júna 2023. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia je zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 229/2023 Z. z.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) pod číslom 10/2023 R.o. a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 12/2023, ktorý je sprístupnený v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk

V nadväznosti na § 21 až 21f zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) opatrenie ustanovuje náležitosti správy s informáciami o