dnes je 29.2.2024

Input:

Inventúra za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 4 minúty

4.6.1 Inventúra za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Vykonaniu inventarizácie, ktorým je porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným, však predchádza inventúra, t. j., zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov v danej účtovnej jednotke v zmysle § 30 ZoÚ zákona o účtovníctve. Pri majetku hmotnej povahy (napr. zásoby, dlhodobý hmotný majetok, ale aj pri cenných papieroch v listinnej podobe a pod.) sa skutočný stav zisťuje vykonaním fyzickej inventúry. Naopak, skutočný stav záväzkov či pohľadávok sa zisťuje dokladovou inventúrou. V prípade, že to povaha majetku a záväzkov v účtovnej jednotke vyžaduje, môže účtovná jednotka využiť aj kombinovanú inventúru, t. j., spojenie fyzickej a dokladovej inventúry.

Fyzická inventúra

Vykonáva sa meraním, vážením, počítaním, mechanickým prepočtom pri voľne uloženom materiáli, alebo