dnes je 19.7.2024

Input:

Novela zákona o účtovníctve od 22. júna 2023

22.5.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 25 minút

2023.05.1.1 Novela zákona o účtovníctve od 22. júna 2023

Ing. Ivana Glazelová

Národná rada Slovenskej republiky dňa 8. 11. 2022 schválila zákon č. 407/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela”). Novela nadobúda účinnosť 31. 12. 2022 a v niektorých bodoch 1. 1. 202322. 6. 2023.

Od 22. 6. 2023 nadobúdajú účinnosť zmeny, ktoré súvisia so zostavovaním nového výkazu „Správa s informáciami o dani z príjmov” (ďalej len „Správa s informáciami o DzP”).

Táto Správa s informáciami o DzP sa zostavuje v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi