dnes je 15.6.2024

Input:

Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve v roku 2024

23.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 19 minút

2024.04.1.3 Oceňovanie zásob v podvojnom účtovníctve v roku 2024

Ing. Ivana Glazelová

Zásoby sú majetkom, ktorý je držaný za účelom predaja alebo držaný vo forme materiálu alebo dodávok na spotrebu vo výrobnom procese alebo pri poskytovaní služieb.

Podľa §17 postupov účtovania v PÚ, zásoby sú súčasťou krátkodobého majetku účtovnej jednotky, ktorý sa člení na:

a) zásoby,

b) krátkodobý finančný majetok,

c) krátkodobé pohľadávky.

Zásobami sú:

a) materiál,

b) nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá,

c) tovar.

Materiál

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly, hmotný majetok podľa §13 ods. 7 postupov účtovania v PÚ, pričom:

• ako suroviny sa účtujú hmoty, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,

• ako pomocné látky sa účtujú hmoty,