dnes je 19.7.2024

Input:

Pravidlá opravy chýb v účtovníctve a účtovnej závierke

20.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

2023.03.1.4 Pravidlá opravy chýb v účtovníctve a účtovnej závierke

Ing. Dušan Preisinger

Vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva a zostavovanie účtovnej závierky si vyžaduje pomerne vysoké odborné znalosti. Cieľom uzávierkových prác je skompletizovať príslušné účtovné údaje do štruktúry, ktorá umožní užívateľom účtovnej závierky získať reálne informácie a prehľad o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, výsledku hospodárenia a celkovej finančnej pozícii účtovnej jednotky. Cieľom uzávierkových prác je vykonať sumarizáciu bežného účtovníctva, ktorá je úzko prepojená s inventarizáciou, zaúčtovať príslušné závierkové účtovné prípady a následne zostaviť účtovnú závierku.

Východiskovým predpokladom zostavenia akceptovateľnej účtovnej závierky je správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne vedené účtovníctvo (v zmysle ustanovenia § 8 zákona