dnes je 29.2.2024

Input:

Právna úprava účtovnej závierky za rok 2023

13.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 7 minút

4.2 Právna úprava účtovnej závierky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Základnou právnou normou, z ktorej je pri zostavovaní účtovnej závierky potrebné vychádzať, je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje najmä rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočne výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov. V prípade, že zákon o účtovníctve považuje danú fyzickú osobu za účtovnú jednotku, potom je táto osoba povinná sa riadiť ustanoveniami tohto zákona, ktorý okrem iného upravuje aj postup pri zostavení účtovnej závierky.

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku majú len tie fyzické