dnes je 25.9.2023

Input:

Reklamné predmety, reklamné služby z pohľadu dane z príjmov v roku 2023

2.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:28

Kapitoly videa

Video uvádza do problematiky daňového posúdenia výdavkov (nákladov) na reklamu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v roku 2023. V úvode je priblížená definícia reklamy zo všeobecného ekonomického pohľadu a následne z pohľadu zákona o reklame a zákona o mediálnych službách. Nasleduje časť, ktorá ozrejmuje ustanovenia zákona o dani z príjmov, ktoré súvisia s problematikou uznávania výdavkov (nákladov) na reklamu do daňových výdavkov, vrátane príbuzných výdavkov (nákladov) na reprezentáciu a reklamné predmety. Výklad obsahuje aj dostupnú judikatúru k problematike reklamy z pohľadu uplatnenie ako daňového výdavku. Táto časť je v poslednej časti demonštrovaná na prípadových štúdiách a výklade založenom na zavedených stanoviskách finančnej správy.  

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.