dnes je 19.7.2024

Input:

Uchovávanie účtovných dokladov po transformácii listinného dokladu na elektronický

24.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 2 minúty

2024.05.2.3 Uchovávanie účtovných dokladov po transformácii listinného dokladu na elektronický

Ing. Ján Mintál


Ak blok z nákupu PHM preskenujeme do PDF nemusíme archivovať listinnú podobu?

Legislatívna úprava:

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Pohľad autora na problematiku:

V zásade platí, že účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi, účtovanie účtovných prípadov v účtovných knihách môže vykonať iba na základe účtovných dokladov (tzv. zásada dokladovosti).

Účtovný doklad nie je chápaný len ako originálna listina (originál), pretože forma účtovného záznamu môže byť písomná aj technická. Obidve formy účtovného záznamu sú pritom rovnocenné. Dôraz sa kladie na preukázateľnosť.

Zákon o účtovníctve umožňuje vykonať transformáciu účtovného dokladu z listinnej podoby do elektronickej podoby