dnes je 27.5.2024

Input:

Účtovanie a oceňovanie zásob v roku 2023

21.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 22 minút

2023.03.1.3 Účtovanie a oceňovanie zásob v roku 2023

Ing. Jozef Pohlod

Všeobecne o podstate zásob

Zásoby patria do obežného (krátkodobého) majetku účtovnej jednotky, pre ktoré je charakteristické to, že:

  • sa predpokladá ich predaj alebo spotreba v rámci bežného prevádzkového cyklu podniku,

  • sú určené na účel obchodovania (bez ohľadu na dobu životnosti v účtovnej jednotke),

Podľa platnej legislatívy SR zásoby predstavujú časť majetku podniku, ktorá sa využíva krátkodobo, resp. v rámci jedného prevádzkového cyklu, pričom vecná spotreba tohto druhu majetku sa započítava do nákladov, ktoré sú súčasťou kalkulácie cien predávaných výrobkov, čím sa zabezpečuje reprodukčný proces podniku. Podľa §17 postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo zásobami sú:

  • materiál,

  • nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá,

  • tovar.

Ako materiál sa účtujú najmä suroviny,