dnes je 15.6.2024

Input:

Účtovanie DPH v podvojnom účtovníctve v roku 2023 v príkladoch

26.4.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 16 minút

2023.04.1.1 Účtovanie DPH v podvojnom účtovníctve v roku 2023 v príkladoch

Ing. Ivana Glazelová

§ 55 zákona o DPH - odpočítanie dane pri registrácii platiteľa

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa osobitného predpisu v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom. Daň pri majetku, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom, platiteľ zníži o pomernú časť dane zodpovedajúcu odpisom. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri znížení odpočítateľnej dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou. Platiteľ nemôže odpočítať daň, ak tovary a služby nepoužije