dnes je 27.7.2021

Input:

Účtovanie stravného od 1.3.2021

25.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.03.1.1 Účtovanie stravného od 1.3.2021

Ing. Roman Juráš, www.jurasconsult.sk

Hodnota stravného je upravená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z. o sumách stravného. Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie, ak odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť je možné si splniť rôznymi spôsobmi, a to:

  • od 1. 3. 2021 prostredníctvom finančného príspevku,

  • prostredníctvom stravných lístkov,

  • vo vlastnom stravovacom zariadení alebo stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Od 1. marca 2021 má zamestnanec možnosť vybrať si medzi poskytnutím stravných lístkov alebo finančného príspevku (za predpokladu, že zamestnávateľ neposkytuje stravu v stravovacom zariadení).

Príklad nákupu a poskytnutia stravných lístkov zamestnancom

Účtovný prípad Suma v € MD D 
Nákup 100 ks stravných lístkov á 5,10 € za lístok  510,00 €  213  321  
Provízia za nákup stravných lístkov  10,00 €  518
343  
321  
Úhrada stravných lístkov z bankového účtu  520,00 €  321  221  
Vyúčtovanie stravných lístkov zamestnancom v počte 100 ks:     
Povinný príspevok zamestnávateľa 55 % (100*0,55*5,10)  280,50 €  527  213  
Príspevok zo sociálneho fondu 0,40 € na lístok  40,00 €  472  213  
Pohľadávka voči zamestnancom  189,50 €  335  213  
Zúčtovanie pohľadávky voči zamestnancov so mzdami  189,50 €  331  335  

V prípade, že sa od 1. marca 2021 zamestnanci rozhodnú pre finančný príspevok na stravovanie, účtovanie bude nasledovné. Zamestnanci, ktorí si vyberú finančný príspevok namiesto stravných lístkov, nesmú byť znevýhodnení voči tým, čo dostávajú stravné lístky. Preto aj proces vyplatenia príspevku musí byť časovo zhodný s procesom vydávania stravných lístkov zamestnancom. Okrem toho aj finančná hodnota príspevku musí byť zhodná s finančnou hodnotou príspevku zamestnávateľa pri