dnes je 29.2.2024

Input:

Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 2 minúty

4.5 Účtovné knihy a kontrola účtovania v nich za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Účtovná jednotka je v zmysle zákona o účtovníctve povinná viesť účtovníctvo priebežne počas účtovného obdobia a najmä v časovom slede tak, aby sa zároveň zabezpečila jeho úplnosť, správnosť a preukázateľnosť, t. j., každý účtovný prípad musí byť zaúčtovaný na základe dokladu. Počas roka sa však môže stať, že sa niektorý z účtovných prípadov z akéhokoľvek dôvodu nezaúčtuje vôbec, resp. sa zaúčtuje chybne, čím sa naruší podmienka úplnosti a správnosti nielen účtovníctva, ale v konečnom dôsledku i celej účtovnej závierky. Aby sa tejto skutočnosti predišlo, je dôležité pred uzatvorením účtovných kníh skontrolovať nielen bilančnú kontinuitu, t. j., správnosť otvorenia účtovných kníh podľa konečných stavov