dnes je 27.5.2024

Input:

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok

4.4.2024, Zdroj: Finančná správa SRČas čítania: 14 minút

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok

(zovšeobecnený postup, pre bližšie informácie pozri § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)

Do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) sa ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „dokumenty“):
a) riadne individuálne účtovné závierky,
b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c) riadne konsolidované účtovné závierky,
d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (ďalej len „IFRS“),
g) správy audítorov,
h) individuálne výročné správy,
i) konsolidované výročné správy,
j) ročné finančné správy emitentov (vyhotovujú len emitenti cenných papierov),
k)