dnes je 12.8.2020

Input:

Uložiť individuálnu výročnú správu do zbierky listín obchodného registra za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Uložiť individuálnu výročnú správu do zbierky listín obchodného registra za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zriadením registra účtovných závierok odpadla účtovným jednotkám povinnosť uložiť svoju výročnú správu do zbierky listín v obchodnom registri, nakoľko túto povinnosť za nich splní správca registra. Výnimku bude tvoriť len tá účtovná jednotka, ktorá postupuje v zmysle § 22 ods. 8zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a ktorá bude naďalej povinná svoju konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa § 22 ods. 9 písm. a) cit. zákona spolu so správou audítora a konsolidovanou