dnes je 19.7.2024

Input:

Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2023

23.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 5 minút

3.1 Uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 49 ods. 11 ZDP zákona o dani z príjmov je účtovná jednotka povinná zostaviť ku koncu zdaňovacieho, resp. účtovného obdobia účtovnú závierku a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov do registra účtovných závierok. V roku 2014 vstúpila do platnosti novela zákona o účtovníctve, ktorá, okrem iného, stanovila aj nový spôsob manipulácie s účtovnými závierkami nielen na strane samotných daňovníkov, ale najmä na strane správcu dane. Od 1. januára 2014 začal fungovať tzv. register účtovných závierok (ďalej len „register”), ktorý je v § 23 zákona o účtovníctve v znení