dnes je 29.2.2024

Input:

Uzatvorenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 1 minúta

4.7 Uzatvorenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V prípade, že účtovná jednotka úspešne zvládla predchádzajúce kroky, môže pristúpiť k samotnému zostaveniu účtovnej závierky, ktorému však predchádza uzatvorenie účtovných kníh. Účtovná jednotka je povinná v jednoduchom účtovníctve uzatvoriť účtovné knihy v zmysle § 8 ods. 4 opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov.

Samotné zostavenie účtovnej závierky spočíva predovšetkým v dôkladnom a správnom prenose údajov z účtovníctva účtovnej jednotky do postupmi účtovania stanoveného dokumentu s názvom Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve s označením Úč FO, ktorá sa skladá z doteraz známych výkazov, a to:

  • výkazu o príjmoch a výdavkoch a

  • výkazu o majetku