dnes je 15.6.2024

Input:

Vybrané zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2023

20.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 17 minút

2023.03.1.1 Vybrané zmeny zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2023

Ing. Viera Mezeiová

V roku 2022 prišlo k viacerým úpravám/zmenám zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) pre fyzické osoby, ktoré sa budú uplatňovať od 1. 1. 2023.

Podpora nájomného bývania

Podľa § 5 ods. 7 písm. p) ZDP je od 1. 1. 2023 od dane oslobodená suma príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c ZP.

Uvedené ustanovenie Zákonníka práce vychádza zo zákona č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je umožniť širšiemu okruhu obyvateľstva cenovo prístupné bývanie výstavbou nájomných bytov s regulovaným nájomným, a ktorý upravuje pravidlá a podmienky štátom podporovaného nájomného bývania.

Podľa § 152c ZP, zamestnávateľ môže (dobrovoľne) poskytnúť