dnes je 19.7.2024

Input:

Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2023

1.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 4 minúty

4.7.2.2 Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2023

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Výkaz o majetku a záväzkoch obsahuje údaje o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Údaje účtovná jednotka čerpá z peňažného denníka, ako aj ostatných účtovných kníh, pričom ich zapisuje do stĺpcov 2 a 4. Výkaz však vyžaduje aj údaje o bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období a z tohto dôvodu účtovná jednotka vyplní aj stĺpce 1 a 3, pričom údaje čerpá z účtovnej závierky zostavenej za toto bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

V prípade, že účtovná jednotka vykazuje účtovnú závierku za prvý rok činnosti, stĺpce 1 a 3 nevyplňuje.

  • V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní,

  • v riadku 02 sa