dnes je 23.3.2023

Input:

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2022

7.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1 Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2022

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DP PO”) za rok 2022, ktorého vzor bol ustanovený opatrením MF/016141/2022-721, bolo upravené v nadväznosti na prijatie novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

I. časť – Údaje o daňovníkovi sa oproti minulému roku nemení.

Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona a odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona – r. 502 + pridaná príloha k § 30e.

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 46b a § 52zk zákona + III. časti písm. K – vypustenie tejto časti. A tiež sa vypustili zaškrtávacie