dnes je 27.5.2024

Input:

Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

21.3.2024, Zdroj: Finančná správa SRČas čítania: 5 minút

Finančná správa prináša zoznam hlavných zmien v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, nezdaniteľnej časti základu dane a novinkou za zdaňovacie obdobie 2023 je možnosť uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky z úveru na bývanie. Vzory tlačív daňových priznaní určuje ministerstvo financií a sú zverejnené na jeho webovom sídle, ako aj na portáli FS s vyznačením dátumu uverejnenia.

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, ktorým je aj zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej "len ZDP" alebo ten, koho správca dane na to vyzve. ZDP ďalej upravuje, ktorým daňovníkom, v akej lehote a za akých podmienok vzniká povinnosť podať daňové priznanie.

Na účely zdanenia príjmov fyzických osôb sa používajú dve tlačivá: