dnes je 12.8.2020

Input:

Zverejniť účtovnú závierku na webovom sídle účtovnej jednotky za rok 2019

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3 Zverejniť účtovnú závierku na webovom sídle účtovnej jednotky za rok 2019

Ing. Ivana Redekyová; Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

Zverejnenie na internete sa týka len spoločností vymenovaných v § 17azákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov, s výnimkou tých vymenovaných v § 17a ods. 1 písm. b) cit. zákona.

Tie sú povinné zverejniť minimálne po dobu jedného roka informáciu na svojom webovom sídle o uložení individuálnej účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa § 23a zákona