dnes je 28.9.2020

Metodické usmernenia
Metodické usmernenia

Účtovná závierka

Usmernenie k priebežnej účtovnej závierke

Informácia k zostaveniu priebežnej účtovnej závierky

Informácia ku vzorom účtovnej závierky pre podnikateľov

Informácia k postupu daňovníka pri oprave účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Informácia k zostaveniu poznámok, ktoré sú súčasťou účtovnej závierky účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov

Informácia k všeobecnému podaniu k účtovnej závierke – fyzické osoby, podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva (správa audítora a výročná správa)

Usmernenie k doručovaniu účtovných závierok pre účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy

Informácia k výmazu dokumentov zverejnených v registri účtovných závierok

Informácia k postupu účtovnej jednotky pri zmene zatriedenia z malej účtovnej jednotky na veľkú účtovnú jednotku

Usmernenie k vedeniu účtovníctva pozemkovým spoločenstvom

Informácia k účtovaniu časového rozlíšenia

Informácia k účtovaniu poplatku za rozvoj

Usmernenie k účtovaniu hnuteľnej a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky

Metodické usmernenie k vykazovaniu stavu zásob vo výkaze o majetku a záväzkoch

Informácia k triedeniu účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií

Usmernenie k zmene zatriedenia účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva do inej veľkostnej skupiny podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujú likvidáciou

Daňové priznanie

Metodický pokyn k uplatňovaniu daňového bonusu podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k uplatneniu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.MF/014283/2016-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k dokumentačnej povinnosti daňovníkov o metóde ocenenia používanej pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty podľa § 17 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k zdaňovaniu príjmov fyzickej osoby z predaja pozemkov a prijatých náhrad za vyvlastnenie pozemkov

Usmernenie k spätnému finančnému prenájmu z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Usmernenie k zahrnutiu inventarizačných prebytkov do základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodické usmernenie k zahrnovaniu kurzových rozdielov do základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 17 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vybrané otázky legislatívy EÚ v oblasti potravinového práva

Lektor: Ing. Mgr. Eva Nemšáková, Mgr. Matej Michalec, LL.M

Dátum: 30.9.2020

Čas konania: 9:00 - 11:00

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať

Dátum: 20.10.2020

Čas konania: 14:00 - 15:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRÁVNE PREDPISY
Právne predpisy pre portál nájdete tu.
Najnovšie články
Daňový kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV