dnes je 29.2.2024

Input:

Oceňovanie majetku a záväzkov na konci roku ku dňu účtovnej závierky

8.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.645 Oceňovanie majetku a záväzkov na konci roku ku dňu účtovnej závierky

Ing. Zuzana Chochulová

Aké druhy ocenenia majetku a záväzkov poznáme? Ako sa tieto ocenenia používajú a kedy? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Ocenenie majetku a záväzkov

Oceňovanie majetku a záväzkov je povinnosť účtovnej jednotky podľa zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o účtovníctve”) . Spravidla ide o tieto dátumy, ku ktorým sa majetok a záväzky oceňujú podľa zákona o účtovníctve:

  • ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu podľa § 25,

  • ku dňu zostavenia účtovnej závierky podľa § 27,

  • k inému dňu v priebehu účtovného obdobia podľa § 27, spôsobom, ktorým si to vyžaduje osobitný predpisu, ktorým je napríklad zákon o cenných papieroch a pod.

Ocenenie reálnou hodnotou

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa oceňuje majetok a záväzky sa oceňujú