dnes je 15.6.2024

Input:

Postupy pri účtovaní zníženia a opravy DPH v podvojnom účtovníctve

18.8.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.558 Postupy pri účtovaní zníženia a opravy DPH v podvojnom účtovníctve

Ing. Dušan Preisinger

V zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je zadefinovaný predmet účtovníctva. Ide o účtovanie stavu a pohybu majetku účtovnej jednotky, vývoji a hodnote jej záväzkov, porovnaní hodnoty majetku a týchto záväzkov, účtovanie výnosov a nákladov (príjmov a výdavkov) a výsledku hospodárenia (ide teda o účtovné prípady, ktoré poskytujú informácie o ekonomickej pozícii účtovnej jednotky). Postupy pri ich účtovaní pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva upravuje opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 (určuje postupy účtovania a podrobnosti súvisiace s rámcovou účtovnou osnovou). Okrem iného určujú deň uskutočnenia konkrétneho účtovného prípadu a deň zistenia skutočnosti vyplývajúcej z osobitných predpisov. Súčasťou týchto osobitných predpisov