dnes je 15.6.2024

Input:

Postupy pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky

15.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

1.811 Postupy pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky

Ing. Dušan Preisinger

Účtovná závierka je považovaná za základný dokument, ktorý obsahuje skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky. Rozsah účtovnej závierky je určený zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon”). Zverejnenie účtovnej závierky a ostatných dokumentov súvisiacich s účtovníctvom účtovnej jednotky je zabezpečené prostredníctvom registra účtovných závierok (povinnosť zverejnenia účtovnej závierky vo verejnej, alebo neverejnej časti tohto registra určuje § 23 zákona, definuje jednotlivé druhy účtovných závierok – individuálne, konsolidované a tiež druhy výročných správ – individuálne konsolidované, ročné). Je potrebné uviesť, že príslušný daňový úrad doručenú priebežnú účtovnú závierku zostavenú účtovnou jednotkou, ktorá je priebehu likvidácie, alebo