dnes je 19.7.2024

Input:

Princípy zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

8.7.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.851 Princípy zatriedenia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

Ing. Dušan Preisinger

Zatriedenie účtovných jednotiek do jednotlivých účtovných skupín upravuje § 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon”). Definuje účtovné jednotky, ktorých sa zatriedenie do veľkostných skupín týka. Ide o účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo v zmysle opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sú ustanovené postupy účtovania a rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Určujúcimi sú kritériá, na základe ktorých je podnikateľský subjekt zaradený do príslušnej veľkostnej skupiny. Ide o hodnotu jeho majetku, vykázaný čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov. Zatriedenie upravuje § 2 „Všeobecné ustanovenia” ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zákona. Podľa ods.6 sa účtovná jednotka zatriedi do