dnes je 15.6.2024

Input:

Účtovanie chýb minulých účtovných období v roku 2023

12.6.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 7 minút

1.486 Účtovanie chýb minulých účtovných období v roku 2023

Ing. Zuzana Chochulová

Ako je možné opraviť chyby z minulých účtovných období? Aké chyby sú významné, a ako o nich účtovať v bežnom období? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie chýb minulých účtovných období v roku 2023

Povinnosťou účtovnej jednotky je zabezpečiť, aby účtovné prípady boli zaúčtované do toho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Ide o  tzv. „akruálny princíp”, ktorý stanovuje § 3 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”).

Po zostavení účtovnej závierky nie je možné otvoriť uzavreté účtovné knihy. Výnimku tvorí len prípad, keď tento krok má zabezpečiť pravdivý a verný obraz o účtovníctve, ale je to možné len do obdobia schválenia účtovnej závierky.

Účtovná jednotka si musí v internej smernici stanoviť postup, ktorý