dnes je 15.6.2024

Input:

Účtovanie tvorby a použitia opravných položiek daňovníka

17.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

1.443 Účtovanie tvorby a použitia opravných položiek daňovníka

Ing. Dušan Preisinger

Tvorba opravných položiek je daňovo akceptovateľným výdavkom v zmysle § 19 ods.3 písm. f) zákona o dani z príjmov, ktorý definuje tvorbu opravnej položky ako daňový výdavok (náklad). Pravidlá tvorby opravných položiek podrobne upravujú ustanovenia § 20 zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP). Ide o tvorbu opravných položiek k nadobudnutému majetku daňovníka (v zmysle ods. 13 vytvorenú opravnú položku k príslušnému majetku daňovník zahrnie do daňových výdavkov (podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). Doba zahrnutia vytvorených opravných položiek k nadobudnutému majetku je rovnaká pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva. Za daňovo akceptovateľný výdavok (náklad) sa považuje aj tvorba opravnej položky súvisiaca s nepremlčanou