dnes je 27.5.2024

Input:

Účtovanie zásob, pohľadávok a záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva

26.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 12 minút

1.756 Účtovanie zásob, pohľadávok a záväzkov v sústave jednoduchého účtovníctva

Ing. Dušan Preisinger

Účtovanie zásob, pohľadávok a záväzkov účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva určujú ustanovenia opatrenia č. MF 27076/2007-74 o postupoch účtovania, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek jej účtovnej závierky. Ide o postupy uplatňované pri účtovaní a oceňovaní majetku a záväzkov účtovnej jednotky. Významnou súčasťou je vedenie účtovníctva v knihe zásob a ich príslušná úhrada (ide o ustanovenie §4 ods.6 písm. e) opatrenia, ktoré definuje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov; súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky vynaložené na zásoby; ide o výdavky, ktoré účtovná jednotka vedie v peňažnom denníku). V ustanoveniach §11 „Zásoby” opatrenia sú podrobne špecifikované