dnes je 29.2.2024

Input:

Účtovanie zásob

7.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 6 minút

1.647 Účtovanie zásob

Ing. Zuzana Chochulová

Aké spôsoby účtovania zásob poznáme? Ako sa účtujú zásoby pri mankách a škodách účtuje? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie zásob

Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva podľa spôsobu:

  • spôsob A,

  • spôsob B.

Účtovanie A spôsobom môžu použiť všetky účtovné jednotky. Spôsob B môžu použiť tie účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť overiť svoju účtovnú závierku audítorom.

Účtovanie zásob A spôsobom

Spôsob A účtovania zásob je nasledovný:

  1. zložky obstarávacej ceny zásob sa účtujú:
    • na ťarchu účtu 111 – Obstaranie materiálu alebo na účet 131 – Obstaranie tovaru,

    • v prospech zúčtovacích vzťahov (321 – Dodávatelia), alebo finančných účtov (211 – Pokladňa, 221 – Bankové účtu),

    • v prospech účtu vnútroorganizačných služieb – napríklad pri aktivácií nákladov na vnútropodnikovú dopravu (622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb).

  2. Prevzatie materiálu