dnes je 29.2.2024

Input:

Účtovanie záväzkov a odpis záväzku

6.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 4 minúty

1.648 Účtovanie záväzkov a odpis záväzku

Ing. Zuzana Chochulová

Aké spôsoby účtovania záväzku poznáme? Ako sa účtujú odpis záväzku? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovanie záväzkov

V účtovnej skupine 32 sa účtujú krátkodobé záväzky, a to:

  • Krátkodobé záväzky z obchodného styku,

  • Prijaté dlhodobé záväzky voči dodávateľom,

  • krátkodobé preddavky od odberateľov,

  • krátkodobé zmenky na úhradu,

  • krátkodobé rezervy.

Úprava záväzkov na základe inventarizácie:

Ak účtovnej jednotke nie je záväzok splácaný včas, vzniká nárok na úroky z omeškania, alebo penále. Tie sa účtujú:

  • na ťarchu účtu 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania,

  • v prospech účtu záväzkov.

Ak sa zistí napríklad, že splatnosť záväzku zanikla premlčaním, účtuje:

  • zníženie záväzku na účet záväzkov na ťarchu účtu,

  • v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Reklamácie voči dodávateľom