dnes je 27.5.2024

Input:

Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok

9.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 3 minúty

1.768 Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok

Ing. Ivana Glazelová

Finančná správa zverejnila na svojej webovej stránke informáciu Ukladanie účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok.”

Do registra účtovných závierok (ďalej len „register”) sa ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „dokumenty”):

a) riadne individuálne účtovné závierky,

b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,

c) riadne konsolidované účtovné závierky,

d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,

e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov (ďalej len „IFRS”),

g) správy audítorov,

h) individuálne výročné správy,

i) konsolidované výročné správy,

j) ročné finančné správy