dnes je 9.12.2023

Input:

Rezervy, kurzové rozdiely a opravné položky ako súčasť uzávierkových účtovných prípadov

27.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 7 minút

1.321 Rezervy, kurzové rozdiely a opravné položky ako súčasť uzávierkových účtovných prípadov

Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.

Rezervy

Rezerva je záväzok s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Je pravdepodobné, že záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na povinnosti, ktoré účtovné jednotky vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, aj keď ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku, nemusí vedieť identifikovať ich presnú