dnes je 19.7.2024

Input:

Pravidlá uplatňované pri zmene účtovného obdobia

11.6.2024, , Zdroj: Verlag DashöferČas čítania: 11 minút

1.832 Pravidlá uplatňované pri zmene účtovného obdobia

Ing. Dušan Preisinger

Účtovná jednotka po zostavení účtovnej závierky má možnosť v rámci vedenia svojho účtovníctva zmeniť účtovné obdobie. Ide o zmenu z kalendárneho roka na hospodársky rok a naopak. Kalendárny rok je všeobecne známy. Význam uplatnenia hospodárskeho roka súvisí s požiadavkou zosúladiť účtovníctvo s prevádzkovým cyklom účtovnej jednotky (poľnohospodárstvo, stavebná výroba a ďalšie odvetvia, ktoré sú ovplyvnené sezónnosťou). Cieľom je zosúladiť účtovníctvo s výrobnými procesmi a tým reálnejšie vykázať výsledok hospodárenia v príslušnom účtovnom období. Hospodársky rok (za hospodársky rok sa považuje obdobie nepretržite po sebe nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je totožné s kalendárnym rokom) uplatnený v účtovníctve umožňuje optimalizovať výrobné a režijné náklady vynakladané